Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK  ELEKTRYK

GWARANCJA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU SZKOŁY !!!

 

 • zawód bardzo poszukiwany na rynku
 • bardzo szeroki zakres kształcenia praktycznego w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
 • znakomicie przygotowana kadra dydaktyczna

Kwalifikacje w zawodzie

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwent szkoły potrafi: 

 • montować układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją,
 • wykonywać pomiary parametrów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • montować i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne,
 • montować i naprawiać instalacje elektryczne w budynkach zgodnie z dokumentacją,
 • wykonywać prace konserwacyjne maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • użytkować maszyny i urządzenia elektryczne,
 • stosować prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych i elektronicznych,
 • stosować programy komputerowe do sporządzania schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych; 

Absolwent może naleźć zatrudnienie w:

elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego - sieci komputerowych i sieci elektrycznych, projektant systemów zasilania awaryjnego, w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową - np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne.