Rekrutacja

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rusza nabór do projektu „EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI – ZAWODOWY START – edycja 2” - Program Erasmus+.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy, którzy w dniu wyjazdu będą uczniami klasy III lub IV, nie uczestniczyli jak dotąd w podobnym projekcie mobilności oraz znają język angielski lub hiszpański w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Nabór dotyczy grup wyjeżdżających w roku szkolnym 2021/2022r.

Zasady naboru:

  • Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [pobierz];
  • Dokumenty rekrutacyjne (załączniki nr 1-4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie)  przyjmuje sekretariat szkoły (pokój nr 5) - Pani Jolanta Chojnacka oraz Pani Edyta Fuksiewicz.
  • Termin złożenia dokumentów: od 6 do 15 września 2021 do godziny 12.00;
  • O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydować suma punktów przyznana za kryteria szczegółowe określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy: pobierz (załącznik nr 1)

Oświadczenie kandydata: pobierz (załącznik nr 2)

Zgoda rodzica: pobierz (załącznik nr 3)

Opinia wychowawcy: pobierz (załącznik nr 4)

 

Zapytania w sprawie projektu:

Tomasz Jaśkowski

e-mail: zsz1deblin_nadzor@interia.pl

oraz

Iwona Wierzchowska-Kuta

e-mail: kussek@buziaczek.pl