List otwarty do Rodziców „Dlaczego warto czytać książki”

Szanowni Państwo !

         W dobie mediów elektronicznych, Internetu,  gier komputerowych, smsów i magicznej mocy przekazu telewizyjnego można zauważyć, że media te stają się bardzo często  głównym źródłem przyjemności, emocji i wiedzy o świecie,  dla młodego człowieka. Oprócz treści przekazywanych przez współczesne media  kontakt z różnymi formami kultury powinien odbywać się również poprzez odnajdywanie wartości płynących z obcowania ze słowem drukowanym. Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Stąd też zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie by czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspakajała pragnienia i potrzeby człowieka, zarówno emocjonalne jak i intelektualne.

O pozytywnych skutkach czytania wie chyba każdy z nas. Należą do nich :

 • czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi , ich problemów, motywów działania, otwiera oczy na świat
  i drugiego człowieka,
 • książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do przemyśleń,
 • literatura wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny człowieka,
 • czytanie rozwija wyobraźnię, pobudza fantazję,
 • czytanie poprawia pamięć, łatwość kojarzenia faktów, zwie kasza zdolności koncentracji uwagi,
 • czytanie uczy samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • książki wychowują i rozwijają pasje,
 • poprzez czytanie zdobywamy doświadczenia innych ludzi,
 • czytając zapamiętujemy zasady ortograficzne,
 • czytanie pobudza naszą kreatywność,
 • książki działają terapeutycznie,
 • czytanie odprężą , uspokaja i relaksuje,
 • czytanie uczy empatii i wrażliwości,
 • czytanie to dobry sposób na nudę !


         W związku z tym w roku szkolnym 2023/2024 nasza Szkoła przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 3 na lata 2021-2025,którego głównym celem jest uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowania uczniów. Dzięki  temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym.

          Drodzy Rodzice zachęcamy Was gorąco, abyście rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze Waszych dzieci. Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie by książki nie były mniej ważne niż komputer, Internet czy telefon może się udać dzięki wspólnemu zaangażowaniu domu i szkoły.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej po NOWOŚCI !