Opis projektu

ERASMUS+

 

„ZAWODOWCY Z DĘBLINA NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY - EDYCJA 2” Program Erasmus+

Akcja kluczowa - Mobilność edukacyjna;

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079719

Kwota dofinansowania: 142 760,00 EUR

 

 

Najważniejszym celem realizacji projektu "Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy" jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych uczniów i Technikum Informatycznego i Technikum Elektrycznego naszej szkoły.

Dodatkowo uczestnictwo w praktykach zagranicznych bez wątpienia umożliwi osiągnięcie celów pośrednich:

a) dla uczniów:

-       przełamanie bariery językowej

-       doskonalenie umiejętności korzystania z języka angielskiego zawodowego w rzeczywistym miejscu pracy

-       zwiększenie konkurencyjności naszych uczniów zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy

-       zapoznanie się z kulturą i historią Irlandii

-       kształtowanie w uczniach otwartości i wrażliwości międzykulturowej

-       kształtowanie umiejętności dostosowania się do warunków pracy i życia w krajach europejskich

-       kształtowanie umiejętności współpracy w małych zespołach, zarządzania własnym czasem oraz rozwiązywania problemów związanych z pobytem w nowym środowisku

-       uczestnicy zetkną się z różnymi sytuacjami życia codziennego, nauczą się poruszania po innych krajach, załatwiania formalności związanych z wyjazdami, wypełniania dokumentów

b) dla szkoły:

-       nawiązanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami będącymi potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów naszej szkoły

-       pozyskanie przez nauczycieli - opiekunów wiedzy o sposobie oceniania, zapewniania bezpieczeństwa, organizacji

-       procesu pracy oraz o wymaganiach, metodach i standardach pracy na rynku europejskim, wymiana doświadczeń w tym zakresie z partnerami zagranicznymi

c) dla partnerów przyjmujących:

-       podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur

-       tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych

Autor: Artur Misiak