Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Ubezpieczenie

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolne: pobierz
  • Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU: pobierz
  • Zakres ubezpieczenia (ujęty w przejrzystej tabeli): pobierz
  • Procedura wypłaty odszkodowania (informacja dla rodziców o tym, jak postępować w przypadku wystąpienia szkody): pobierz

 

Do ubezpieczenia NNW mogą przystąpić także pracownicy szkoły na takich warunkach jak uczniowie (taki sam zakres i taka sama składka jak w przypadku uczniów)