Mobilność IV - Sewilla

Film przedstawiający wyjazd czwartej grupy uczestników projektu „Europejskie umiejętności – zawodowy start” w ramach projektu „Mobilność osób uczących się 
i kadry w ramach kształcenia zawodowego”