Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Mobilność IV - Sewilla

Film przedstawiający wyjazd czwartej grupy uczestników projektu „Europejskie umiejętności – zawodowy start” w ramach projektu „Mobilność osób uczących się 
i kadry w ramach kształcenia zawodowego”