Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

Poniżej do pobrania wykazy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022:

przedmioty humanistyczne: pobierz

przedmioty matematyczno-przyrodniczo-fizyczne: pobierz

język angielski: pobierz

język rosyjski: pobierz

język niemiecki: pobierz

przedmioty zawodowe: pobierz