Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie J. Kiebzak, M. Więsek, A. Puhniak, A. Misiak, M. Wojtaś w celu wyłonienia uczestników do projektu "Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy „.

Listy zostaną opublikowane 28 sierpnia 2017 r. do godz.15.30 na stronie internetowej szkoły.