Modelowanie AutoCAD - druk 3D

W dniach 20-21.04.2024r. wychowankowie internatu uczestniczyli w warsztatach modelowania AutoCAD i druku 3D, które przeprowadził pan Artur Bakiera, konstruktor z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia opierały się na praktycznym zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu wymiarowania, modelowania przestrzennego i sposobu wydruku przygotowanych projektów.
W pierwszej kolejności młodzież poznała platformę do projektowania AutoCAD 3D w której wykonała rysunek uchwytu do bitów. Następnie zaimportowała go do formatu stl. celem utworzenia projektu do druku 3D w programie UltiMaker Cura. Stworzony projekt został przeniesiony do drukarki 3D i wydrukowany, co wiązało się z zapoznaniem i obsługą urządzenia. Wszystkie zaplanowane zadania udało się uczestnikom wykonać poprawnie i zakończyły się pełnym sukcesem. Dużą satysfakcję przyniosła im możliwość wydruku własnych modeli pozyskanych z wirtualnej przestrzeni. 
Zajęcia spotkały się z wielkim entuzjazmem uczniów i pozwoliły na rozwój wielu umiejętności, takich jak wyobraźnia, myślenie
przestrzenne oraz kreatywność.

 

Autor: Elżbieta Bakiera