Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Mamy nowego Rzecznika Praw Ucznia

„Dobrze jest uczyć się w szkole mając świadomość, że jest z nami ktoś kto o nas dba…”

Dnia 9 września br. odbyły się szkolne wybory Rzecznika Praw Ucznia. Dziękujemy Panu Arturowi Misiakowi za wspaniałe pełnienie tej funkcji w czasie swojej kadencji. Nowym Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pan Andrzej Teodorowicz. Został wybrany większością głosów. Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Nowy Rzecznik Praw Ucznia oczekuje na zainteresowanych w sali 23.

Panu Andrzejowi gratulujemy i liczymy na dobrą współpracę. 

 

Autor: Małgorzata Radomska