Hejt – owi mówię STOP – spotkanie z Kingą Zawodnik w naszej szkole

W czwartek 7 marca gościliśmy w naszej szkole influencerkę, prezenterkę telewizyjną TVN Style, propagatorkę zdrowego stylu życia, pomysłodawczynię projektu przeciwko hejtowi - Kingę Zawodnik.
 
Spotkanie dotyczyło różnych form hejtu, z którymi niejednokrotnie mierzą się młodzi ludzie oraz sposobów, jak sobie z nim radzić. Kinga nie ukrywała, że z przemocą fizyczną i psychiczną spotykała się od dziecka, była jej ofiarą. Uświadomiła zebranym, że hejt, czyli ośmieszanie, wyszydzanie, poniżanie stał się jedną z form cyberprzemoc. Mówiła, że musimy głośno mówić o tym problemie i wspólnie przeciwdziałać, bo brak reakcji może prowadzić do tragedii. Zachęcała zebranych do proszenia o pomoc w trudnych sytuacjach, propagowała życzliwość, wzajemną pomoc, tolerancję. Pomimo, że doświadczyła w życiu wiele przykrości, potrafi dzielić się szczęściem z innymi.
Wierzymy, że spotkanie z Kingą Zawodnik pomogło młodzieży spojrzeć na temat hejtu z innej perspektywy, zrozumieć, że z hejtem można wygrać.

Autor: Ewa Nowak, Małgorzata Radomska