Jakub Kowalczyk z klasy 3te wśród laureatów Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 16 listopada 2023r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda lubelski Lech Sprawka, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, wręczyli Stypendystom dyplomy Prezesa Rady Ministrów potwierdzające przyznane stypendium. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych 224 Stypendystów na rok szkolny 2023/2024 znalazł się uczeń naszej szkoły –Jakub Kowalczyk kl.3te. Kuba już drugi rok z kolei jest laureatem tego wyróżnienia.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Jesteśmy dumni, że Jakub podołał tym wymaganiom. Serdecznie Mu gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju, doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz realizacji własnych aspiracji i kolejnych wspaniałych wyników!!! Brawo Kuba !!! laughing

Autor: Małgorzata Radomska