Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

„Narodowe Czytanie”

4 września odbyła się 10 jubileuszowa edycja ogólnopolskiej akcji  „Narodowe Czytanie, podczas której Polacy w wielu miejscowościach w kraju i za granicą czytali „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Do tej akcji propagowania czytelnictwa, jak co roku, bardzo chętnie włączyła się również społeczność naszej szkoły czyli uczniowie, nauczyciele, a także rodzice „Narodowe Czytanie” jest doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej.

„Gabriela Zapolska napisała „Moralność pani Dulskiej” jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej,  podróżującego po całej Galicji. „Moralność pani Dulskiej” weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.”

Źródło: https://www.prezydent.pl/

 

Narodowe Czytanie to akcja, która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Pierwszą lekturą, którą czytała wspólnie cała Polska był utwór Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz".

Wszystkim, którzy zdecydowali się odczytać fragmenty utworu Gabrieli Zapolskiej serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

 

Autor: Anna Strumnik