Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Informacja o egzaminach zawodowych

Poniżej informacje o przebiegu egzaminów zawodowych/potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2021r.

Egzamin zawodowy - informacje: pobierz

Harmonogram egzaminów części pisemnej: pobierz 

Harmonogram egzaminów części praktycznej: pobierz

Informacje o egzaminie potwierdzajacym kwalfikacje w zawodzie: pobierz

Informator - formuła 2017: pobierz

Informacja o dostosowaniach: pobierz

Olimiady: pobierz

Podział zdających na egzaminie pisemnym: pobierz

Plan wejścia do sal: pobierz