Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Internat

Internat


INFORMACJE O PLANOWANYCH PRZERWACH 
W PRACY INTERNATU

 

 

Wyjazd wychowanków  28.03.2018 (środa) do godziny 22.00

Powrót wychowanków    3.04.2018 (wtorek) od godziny 14.00

 

Wyjazd wychowanków   27.04.2018 (piątek) do godziny 22.00

Powrót maturzystów        3.05.2018 (wtorek) od godziny 14.00

Powrót wychowanków     8.05.2018 (wtorek) od godziny 14.00  ( klasy I, II, III )

 

 

 

 

 UWAGA

Informacje dla wychowanków Internatu ZSZ nr 1 na rok szkolny 2017/2018:

  

Informujemy, że opłaty za poszczególne posiłki wynoszą:

   śniadanie -3,50 zł

   obiad -6,00 zł

   kolacja -3,50 zł

   (dzienna stawka żywieniowa -  13,00 zł)

 

Opłaty w roku szkolnym 2017/18:

 

  -zakwaterowanie -50,00 zł  (miesięcznie)

  -kaucja -200,00 zł (jednorazowo)

 

Wyżywienie:

  opłata za listopad - 273,00 zł –grupa polska

  opłata za listopad - 390,00 zł –grupa ukraińska

 

  opłata za grudzień - 195,00 zł –grupa polska

  opłata za grudzień - 286,00 zł –grupa ukraińska

 

 

Opłaty przyjmowane są w dziale księgowości ZSZ Nr 1 lub przez konto bankowe:

69 8724 0005 2001 0001 9624 0003 (WYŻYWIENIE)

96 8724 0005 2001 0001 9624 0002 (ZAKWATEROWANIE)

Ważne!!!: opłaty za internat należy regulować do 10 -dnia każdego miesiąca.

 

  

Informujemy, że Zespół Wychowawców Internatu dyżuruje podczas 1 - szych poniedziałków miesiąca

w budynku internatu -pok.105, w godz. 16.00-17.00.

 

        Regulaminem internatu. Do pobrania znajduje sie tutaj: pobierz

        Instrukcja postepowania z wychowankami z cukrzycą: pobierz

 

 

Nasz internat mieści się na wspólnym obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Dysponujemy 145 miejscami w 3-osobowych pokojach. Internat oferuje  7-dniową całodobową opiekę wychowawców. W internacie znajduje się stołówka oferująca całodzienne wyżywienie.

Internat zapewnia czas na odpoczynek, naukę, aktywne spędzanie czasu wolnego, a także rozwijanie zainteresowań. Internat to „drugi dom” uczący samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, wychowuje i otwiera na przyjaźnie. W trosce o pełny i integralny rozwój oraz bezpieczeństwo wychowanków wychowawcy internatu oczekują ścisłej współpracy z Rodzicami.

 

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.
O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

  • ­    mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,
  • ­    wykazujący się odpowiednią oceną z zachowania,
  • ­    posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Dęblinie i najbliższej okolicy.
Internat organizuje współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce i zachowaniu, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu. Rodzice (opiekunowie) mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie za zgodą wychowawcy internatu.