Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Internat

Internat


INFORMACJE O PLANOWANYCH PRZERWACH 
W PRACY INTERNATU

 

FERIE ZIMOWE:

 

            Wyjazd w dniu 26.01.2018 (piątek) – do godziny 22:00

            Powrót w dniu 11.02.2018 (niedziela) – od godziny 14:00

 

 UWAGA

Informacje dla wychowanków Internatu ZSZ nr 1 na rok szkolny 2017/2018:

  

Informujemy, że opłaty za poszczególne posiłki wynoszą:

   śniadanie -3,50 zł

   obiad -6,00 zł

   kolacja -3,50 zł

   (dzienna stawka żywieniowa -  13,00 zł)

 

Opłaty w roku szkolnym 2017/18:

 

  -zakwaterowanie -50,00 zł  (miesięcznie)

  -kaucja -200,00 zł (jednorazowo)

 

Wyżywienie:

  opłata za listopad - 273,00 zł –grupa polska

  opłata za listopad - 390,00 zł –grupa ukraińska

 

  opłata za grudzień - 195,00 zł –grupa polska

  opłata za grudzień - 286,00 zł –grupa ukraińska

 

 

Opłaty przyjmowane są w dziale księgowości ZSZ Nr 1 lub przez konto bankowe:

69 8724 0005 2001 0001 9624 0003 (WYŻYWIENIE)

96 8724 0005 2001 0001 9624 0002 (ZAKWATEROWANIE)

Ważne!!!: opłaty za internat należy regulować do 10 -dnia każdego miesiąca.

 

  

Informujemy, że Zespół Wychowawców Internatu dyżuruje podczas 1 - szych poniedziałków miesiąca

w budynku internatu -pok.105, w godz. 16.00-17.00.

 

        Regulaminem internatu. Do pobrania znajduje sie tutaj: pobierz

        Instrukcja postepowania z wychowankami z cukrzycą: pobierz

 

 

Nasz internat mieści się na wspólnym obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Dysponujemy 145 miejscami w 3-osobowych pokojach. Internat oferuje  7-dniową całodobową opiekę wychowawców. W internacie znajduje się stołówka oferująca całodzienne wyżywienie.

Internat zapewnia czas na odpoczynek, naukę, aktywne spędzanie czasu wolnego, a także rozwijanie zainteresowań. Internat to „drugi dom” uczący samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, wychowuje i otwiera na przyjaźnie. W trosce o pełny i integralny rozwój oraz bezpieczeństwo wychowanków wychowawcy internatu oczekują ścisłej współpracy z Rodzicami.

 

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.
O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

  • ­    mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,
  • ­    wykazujący się odpowiednią oceną z zachowania,
  • ­    posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Dęblinie i najbliższej okolicy.
Internat organizuje współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce i zachowaniu, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu. Rodzice (opiekunowie) mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie za zgodą wychowawcy internatu.