Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie

17.12.2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie panem Arturem Frycem, które zorganizowała pani Karolina Rymkiewicz- Rogacka.Byli na nim obecni uczniowie klas pierwszych po gimnazjum razem z nauczycielami, którzy sprawowali nad nimi opiekę.

Nasz gość wystąpił w stroju sędziego, w którym  przeprowadził lekcję dotyczącą władzy sądowniczej w naszym kraju. Scharakteryzował i omówił najważniejsze terminy dotyczące władzy sądowniczej oraz strukturę sądów w Polsce. Przedstawił zawody związane z sądownictwemi jakie szkoły należy skończyć aby zostać między innymi: sędzią, prokuratorem, radcą prawnym, adwokatem oraz w jaki sposób można zostać ławnikiem. Gość poinformował czym różnią się sprawy cywilne, karne i administracyjne i jakie sądy je rozpatrują. Opowiedział,  jak wygląda proces sądowy.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali gościa oraz brali aktywnie udział w spotkaniu. Dziękujemy bardzo panu Frycowi za przedstawienie w sposób ciekawy i interesujący zasad panujących w polskim sądownictwie.