Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

„Tęcza’’

XVI Edycja  Konkursu Tęcza już wkrótce!!!  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny prowadzony jest we współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata. Naszą szkołę reprezentują uczniowie: Natalia Zarytska z klasy 1TI (zestaw fotografii) i Mykhailo Levchenko z klasy 4TK (praca malarska). Prace oceniać będzie  JURY  powołane przez patronów naukowych Konkursu.

Opiekunem  uczniów i  inicjatorem udziału w konkursie jest nauczyciel historii Pani Urszula Pacholska.