Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Oferta pracy dla mechaników lotniczych - 1

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie prowadzą rekrutację na stanowisko -Mechanik lotniczy

 

 1. 1.       Opis stanowiska:
 2. 2.       Wymagania:
 • zadania związane z obsługą i remontem  statków powietrznych zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną.
 • korzystanie z literatury technicznej i norm,
 • dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do wykonywanych prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej.
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • dokładność,
 • brak ograniczeń zdrowotnych,
 • spełnienie wymagań Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 1. 3.       Oferujemy: 
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży.
 • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych.
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia.
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4. Prosimy kandydatów o składanie następujących dokumentów:

 • CV
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin oraz po jej zakończeniu na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

5. Aplikacje prosimy składać  w Dziale Personalnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie; 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4 lub przesłać e-mailem na adres: rekrutacja@wzl1deblin.pl, Telefon kontaktowy 81 8830122, wew. 230.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

6. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 119 93-465 Łódź  poprzez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

2)      Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

5)      Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.

6)      Ma Pani/Pan prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)       przenoszenia danych,

d)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

e)      wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).

7)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.