Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Pokazy historyczne ZSZ 1 w Dęblinie

Stu pięćdziesięciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie im gen. Franciszka Kleeberga dn. 11 października 2018r o godzinie 9 w auli szkolnej uczestniczyło w pokazach historycznych. Grupa artystyczna EXPLANATION przeprowadziła nas przez „Drogę do wolności”. Był to pokaz , który przedstawił Losy Rzeczpospolitej w latach 1772-1921r.

W trakcie spotkania przenieśliśmy się do czasów rozbiorów, powstań oraz I wojny światowej. Przedstawione zostały najważniejsze postacie historyczne. Podczas pokazów zaangażowani uczniowie wcielili się w żołnierzy sił zbrojnych, którzy walczyli o wolność.

Dowiedzieliśmy się jak wyglądały pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości. Omówione zostały takie powstania jak Kościuszkowskie, Listopadowe oraz Styczniowe. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat wydarzeń historycznych obejmujących podstawę programową z historii, a także wiadomości wykraczające poza nią.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu i poświęceniu zagadnieniom historycznym przez Panią Urszulę Pacholską.

Członkowie Koła Miłośników Historii