Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Akcja krwiodawstwa

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła w dniu 19 września wzięła udział w akcji Honorowego Dawcy Krwi.  Nad akcją czuwała Pani Magdalena Wojdat oraz Pani Agata Aleksiewicz.

Krew mógł oddać każdy chętny, a tych nie brakowało. Krew oddało 26 osób. W czasie akcji zebrano prawie 12 litrów życiodajnego płynu. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, którzy przybyli na zbiórkę. Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie krwiodawców będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym.
Termin następnej akcji to 6 marca 2019 roku.