Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Spotkanie informacyjne z uczniami

Informujemy, że w ramach realizacji projektu EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI – ZAWODOWY STARTProgram Erasmus+ w dniu 17 września o godzinie 14.00 w sali 31 odbędzie się spotkanie koordynatorów z uczniami biorącymi udział w mobilności zaplanowanej na styczeń i marzec przyszłego roku. Obecność obowiązkowa!!!