Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

KONCERT PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

W dniu 6 kwietnia 2018 r w MDK w Dęblinie odbył się Koncert Piosenki Turystycznej z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego. Wychowankowie Internatu, którzy udali się wraz z wychowawcami mieli okazję  w nim aktywnie uczestniczyć.  Przy akompaniamencie występujących artystów J. Rayskiego i M. Pastuszaka śpiewali piosenki a później wspólnie bawili się przy ognisku...

Autor: MK