Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Internacie przeprowadzona została lekcja otwarta „Komunikacja interpersonalna – sztuka porozumiewania się”. W zajęcia wzięła udział grupa  wychowanków oraz  wychowawcy jako obserwatorzy. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, żywo reagowała na poruszane zagadnienia oraz chętnie brała udział  w przygotowanych ćwiczeniach.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękuję za udział.

Autor: AA