Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm człowieka

W dniu 18 grudnia 2017 r. wychowankowie Maksym Sandul i Zakhar Pohrebniak zorganizowali dla młodszych kolegów pogadankę dotyczącą szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka. Z przedstawionej prezentacji multimedialnej młodzież dowiedziała się:

- co każdy młody człowiek powinien wiedzieć na temat szkodliwości picia alkoholu,

- dlaczego młodzi ludzie piją alkohol,

- niepożądane działania i skutki spożywania alkoholu,

- zmiany psychiczne i intelektualne u osób spożywających alkohol.

Podsumowaniem prezentacji było hasło:  CHCESZ BYĆ ZDROWY -  NIE PIJ!!!