Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

SEGREGACJA ODPADÓW. JAK DŁUGO ŻYJĄ ŚMIECI?

Realizując szkolny Program Edukacji Ekologicznej w ten weekend odbywały się w naszym internacie zajęcia ekologiczne oraz pogadanki poświęcone segregacji śmieci „Segregacja odpadów. Jak długo żyją śmieci?”

 

 

Cele ogólne:

1. . Intensyfikowanie świadomości wychowanków, w zakresie utrzymywania czystości w najbliższym i dalszym środowisku społeczno – przyrodniczym.

2. Poznanie źródeł i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym.

3. Dostrzeganie przez młodzież skutków niewłaściwego gospodarowania człowieka odpadami na Ziemi i zależność człowieka z przyrodą.

4. Wyrabianie nawyku segregacji odpadów w celu poprawy jakości i estetyki życia w najbliższym otoczeniu.

5. Wzbogacanie słownictwa o treści ekologiczno – przyrodnicze.

6. Uświadomienie wychowankom negatywnych skutków rozkładu odpadów i długości rozkładu poszczególnych odpadów.

Czytaj więcej o: