Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Program Szczepień Ochronnych obowiązujący od 31.12.2018 r. na terenie Polski

INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach przesyła tłumaczenie Programu Szczepień Ochronnych obowiązującego od 31.12.2018 r. na terenie Polski z prośbą o przekazanie opiekunom prawnym młodzieży z Ukrainy uczącej się w szkołach na terenie powiatu ryckiego.

Державний Районний Інспектор Санітарний в Риках переказує переклад програму обов'язкових профілактичних щеплень, який вступив в дію від 31.12 2018 року на території Польщі і звертається з проханням переказати інформацію правним опікунам молоді з України, яка навчається в школах Рицького району.

 

Czytaj więcej o: