Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wychowawcy klas

Wychowawcy w poszczególnych oddziałach

Klasa

Wychowawca

Sala

1te

mgr Agnieszka Ungiert

22

1ti

mgr Marzena Teodorowicz

101

1tk

mgr Teresa Kowalska

104

1tl

mgr Anna Puchniak

113

2te

mgr Artur Misiak

31

2ti

mgr inż. Jacek Rayski

112

2tk

mgr Urszula Kostyra

18

2tl

mgr Magdalena Wojdat

109

3tl

mgr Nowak Tomasz

21

3tm

mgr Beata Liszkiewicz

29

3tk

mgr  Łukasz Joński

19

3ti/e

mgr Monika  Pawłowska

102

4tl1

mgr Arlena Domańska

108

4tl2

mgr Artur Pacholski

32

4ti

mgr Ireneusz Lewicki

111

4tme

mgr Iwona Zugaj

118

4tk

mgr Urszula Pacholska

17