Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wychowawcy klas

Wychowawcy w poszczególnych oddziałach

Klasa

Wychowawca

Sala

1 tl

mgr Magdalena Wojdat

23

1 tk

mgr Urszula Kostyra

18

1 tm/e

mgr Artur Misiak

31

1 ti

mgr inż. Jacek Rayski

114

2tl

mgr Tomasz Nowak

22

2tm

mgr Beata Liszkiewicz

29

2tk

mgr Beata Adamczyk

19

2ti/e

mgr Monika  Pawłowska

108

3 tl1

mgr Renata Saracen

109

3 tl2

mgr Artur Pacholski

32

3 ti

mgr Ireneusz Lewicki

111

3 tme

mgr Iwona Zugaj

118

3 tk

mgr Urszula Pacholska

17

4 tl1

mgr Małgorzata Więsek

21

4 tl2

mgr Anna Puchniak

113

4 tm/i

mgr Teresa Kowalska

104

4 te/a

mgr Marzena Teodorowicz

101