Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Zebrania z rodzicami, konsultacje

Przewidywane terminy zebrań z rodzicami:*

 

14 września 2018r.* - Wybór Klasowych Rad Rodziców, prezentacja Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktyki. Zatwierdzenie Planów Pracy Wychowawców Klasowych. Ubezpieczenia uczniów.

5 listopada 2018r.* - Zebranie śródsemestralne. Oceny i frekwencja.
Prelekcja:

24 stycznia 2019r.* - Zebranie semestralne. Podsumowanie klasyfikacji za I semestr.

1 kwietnia 2019r.* - Zebranie śródsemestralne. Oceny i frekwencja.
Prelekcja:

 

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH*

 

przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych:

do 7 grudnia 2018r.- w klasach programowo najwyższych;

do 4 stycznia 2019r. - w klasach 1 – 3;  

 

przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

do 29 marca 2019r. - w klasach programowo najwyższych;

do 29 maja 2019r. - w klasach 1 – 3;

 

*Informacje przekazywane są pisemnie przez wychowawców (za potwierdzeniem).

 

KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW:

 

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nauczyciele pełnią dyżur w szkole w godzinach 1600 – 1700. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców.

 

Terminy konsultacji:

 

         I sem.                                                   II sem.

1 października 2018r.                      4 lutego 2019r.

5 listopada 2018r.                              4 marca 2019r.

3 grudnia 2018r.                                  1 kwietnia 2019r.

7 stycznia 2019r.                                  3 czerwca 2019r.