Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Regulamin ZFŚS

Informujemy, że w dniu 26 lutego zatwierdzony został nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin obowiązywał będzie od dnia 14 marca 2018r. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.

Regulamin