Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

,,Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu’’

Społeczność szkolna ZSZ nr1 wzięła udział w konkursie w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja -,,ECHA KONSTYTUCJI 3 MAJA W MOIM REGIONIE’’ - kategoria literacka i plastyczna.

Celem głównym Konkursu było :

-uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej

-oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu-myślicielom politycznym ,posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, a także

-kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich ,postawy poszanowania tradycji, kultury własnego narodu oraz języka ojczystego wśród młodzieży szkolnej

-rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną, poznawanie miejsc ważnych dla pamięci narodowej

-rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej, wyrabianie pasji poznawania świata

-rozwijanie umiejętności integrowania wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin.

Wyróżnione prace to wynik osobistej twórczości uczniów naszej szkoły:

Piątek Mateusz-kl.2e4 – biało –czerwony kotylion

Palakh Dmytro-4Tl- album

Krukowska Zuzanna-kl.2l4-plakat

Nosov Illia-3ti- wiersz+ praca plastyczna (grafika komputerowa)

Kozieł Krystian-2i4b-praca plastyczna- (grafika komputerowa)

Piłat Adam-3TL-prezentacja (album)

Dziękuję uczniom za promocje aktywnych metod kształtowania świadomości patriotycznej.

Organizator konkursu

Urszula Pacholska

                                                                                                                       

                                                                                                                     

Autor: Urszula Pacholska