Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

Jak co roku, 14 października 2020 w naszej szkole odbywało się Święto wszystkich Nauczycieli. Mimo obostrzeń sanitarnych i tym razem nasi uczniowie nie zawiedli. Były kwiaty i moc miłych życzeń i podziękowań składanych osobiście oraz online.

Dzień  Nauczyciela uświetniło uroczyste spotkanie wszystkich nauczycieli z Dyrekcją Szkoły o godzinie 13.20 w auli szkolnej. Pani Dyrektor Jolanta Kiebzak przywitała bardzo ciepło całe Grono Pedagogiczne i podziękowała pedagogom za trud włożony w pracę nad kształtowaniem twórczych postaw młodego pokolenia oraz przygotowaniem go do aktywnego życia w społeczeństwie. Złożyła zebranym życzenia, by radość i życzliwość sprzyjała budowaniu jakości pracy szkoły, a zadowolenie z osiąganych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wypełniało codzienność szkolną. Głos zabrała również obecna na uroczystości Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Tarkowska, która w imieniu wszystkich rodziców życzyła nauczycielom zdrowia, siły i wytrwałości w pracy nad kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia. W imieniu Samorządu Uczniowskiego wystąpiła uczennica klasy 1 tk Magdalena Raczyńska i w ciepłych słowach zwróciła się do nauczycieli dziękując im za rozwijanie uczniowskich pasji i odkrywanie talentów. Życzyła, aby wdzięczność uczniów wynagradzała trudy niełatwej nauczycielskiej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę nauczyciele odgrywają w życiu każdego ucznia.

Po przemówieniach Pani Dyrektor wręczyła zasłużonym nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły.

Spotkanie uświetnił krótkim recitalem uczeń klasy 2 te Piotr Niewiadomski, zaś tort od Starostwa Powiatowego dostarczony osobiście przez Panią wicestarostę Monikę Kośmińską i Panią Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzatę Grzechnik uczynił spotkanie bardziej słodkim.

Mamy nadzieję, że nasi nauczyciele i pracownicy oświaty na zawsze pozostaną w uczniowskich sercach i ich pamięci.