Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019r. po uroczystej mszy świętej, przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny.  Wśród gości, którzy uświetnili uroczystość znalazł się Wicestarosta Powiatu Ryckiego Pan Dariusz Cenkiel oraz cłonek Zarządu Powiatu Pan Karol Zagożdżon, a także liczni reprezentanci rodziców.Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego  wprowadzenia Sztandaru Szkoły i wspólnego odśpiewania  hymnu narodowego.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor Jolanta Kiebzak, która życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom udanego nowego roku szkolnego, obfitującego w sukcesy. Mówiła, że ten rok jest rokiem szczególnym w polskiej oświacie bo  rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji. W tym roku szczególny nacisk położymy na wdrażanie nowej podstawy programowej dla kształcenia zawodowego oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej i informatycznej oraz wzmocnienie wychowawczej roli szkoły i bezpiecznego korzystania z internetu. Pani dyrektor mówiła też o tym, że w tym roku po raz kolejny w historii szkoły uczniami klas pierwszych będzie młodzież z Ukrainy a także w tym roku z Uzbekistanu i Kazachstanu.

Przedstawiła ofertę możliwości jakie oferuje szkoła dla swoich uczniów, zachęcając do  korzystania  z wszystkich  szans. Zwróciła się do uczniów ze słowami: Nie bójcie się zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Nie zapominajcie, że w trudnych chwilach zawsze możecie liczyć na swoich wychowawców i nauczycieli. Szkoła ma Wam pomóc poznać samych siebie, otaczający Was świat i ludzi, dobrze przygotować Was do dorosłego życia,  abyście mogli w nim odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć. Szkoła musi być przyjazna, a zarazem wymagająca. Dobry nauczyciel ustawi Wam wysoko poprzeczkę, ale zapewni też wsparcie, które sprawi, że jej wysokość okaże się możliwa do pokonania”. Podkreśliła jak ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Przypomniała, że od dziesięcioleci rozpoczęcie nowego roku szkolnego zbiega się z  bolesną  dla  nas  rocznicą  napaści  hitlerowskiej  na  naszą  Ojczyznę. Aby następne pokolenia Polaków nie musiały takiego dramatu przechodzić musimy  o  tamtych  okrutnych  wydarzeniach  pamiętać. Młodzież złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed popiersiem generała Franciszka  Kleeberga - patron naszej szkoły. Ciepłe słowa do uczniów skierowali także goście. Miłym akcentem uroczystości  było wręczenie Stypendiów Starosty Ryckiego najlepszym uczniom szkoły. W imieniu starosty stypendia wręczył Pan Wicestarosta Powiatu Ryckiego Dariusz Cenkiel.

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny 2019/2020 przyniesie wszystkim wiele satysfakcji.