Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Nasi ponownie najlepsi!!!!!!

W dniu 27  marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbył  się etap powiatowy XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Pierwsze miejsce, które kwalifikuje do udziału w etapie wojewódzkim zajął uczeń naszej szkoły - Kornel Dusiński  z klasy 2 tk, Szymon Prządka z klasy 2 te zajął miejsce drugie.

Kornel Dusiński  w Ochotniczej Straży Pożarnej działa już od młodych lat. Uczestniczył w spotkaniach OSP razem z tatą, który zaraził go swoją pasją. W wieku 12 lat Kornel wstąpił w szeregi MDP i  objął funkcję dowódcy. Brał udział w zawodach sportowo- pożarniczych, gdzie razem z MDP Leopoldów zajmował czołowe miejsca. Został odznaczony przez ministra MSWiA medalem "Młody Bohater" za postawę godną do naśladowania. Kornel bierze udział w licznych konkursach OTWP, na których zajmuje czołowe miejsca na szczeblach szkolnych, gminnych i powiatowych.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za zwycięstwo w Lublinie.