Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Zakończenie akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

                  W imieniu osób potrzebujących pomocy dziękuję uczniom szkoły oraz pracownikom ZSZ nr 1 w Dęblinie za udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Pomysłodawcy przystąpienia do akcji nie spodziewali się, że w tak krótkim czasie uda się osiągnąć "tak wiele" dla tych, którym może pomóc każdy z nas. W trakcie trwania akcji udało się zebrać żywność o długim terminie przydatnosci do spozycia oraz słodycze o łacznej wadze 57,04 kg.

                Przygotowane paczki swiąteczne zostały przekazane rodzinom wskazanym przez pedagoga szkolnego. W działaniach akcji aktywnie uczestniczył Szkolny Klub Wolontariatu, Młodzieżowa Rada Internatu, uczniowie, nauczyciele i wychowawcy.

               Jaszcze raz serdecznie dziękuję za dostarczane dary.

 

               Marek Kupiec