Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

10 grudnia 2018 r. w „Sali  Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  odbyło  się  uroczyste  wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady  Ministrów na rok szkolny2018/2019. Dyplomy z rąk Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrali również uczniowie naszej szkoły:

1.     Vladyslav Kasianiuk – kl.III TI

2.     Serhii Vizgalin – IV TL

3.     Tomasz Sudoł -  IV TE

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół średnich, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, a także mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami  w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Cała  społeczność szkolna jest dumna ze stypendystów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: G.M.