Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Dzień Języków Obcych

W dniu 28 maja klasy drugie brały udział w zmaganiach z okazji Dnia Języków Obcych.  Reprezentacje klas 2tme, 2ti, 2tl oraz 2tk prezentowały swoje umiejętności z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, a także kultury tych krajów.  

Zadaniem klas było  także odgadnięcie  w jakim języku świata śpiewana jest dana piosenka, rozwiązanie quizu multimedialnego, narysowanie  plakatu ze skojarzeniami z danym państwem, a także znalezienie odpowiednika przysłów w 3 językach.   Zwycięzcami okazali się reprezentanci klasy informatycznej, na drugim miejscu uplasowali się  mechanicy lotniczy, a 3 miejsce ex equo klasa elektyków oraz kolejarzy. Zmagania przebiegały w wesołej atmosferze, a laureaci  oraz dopingująca publiczność  otrzymali słodkie upominki.