Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

II Dzień Ratownictwa Medycznego

25.05.2018r w ZSZ NR 1 w Dęblinie odbył się II Dzień Ratownictwa Medycznego, który został zorganizowany przez nauczycielkę  Monikę Pawłowską.

25.05.2018r w ZSZ NR 1 w Dęblinie odbył się II Dzień Ratownictwa Medycznego, który został zorganizowany przez nauczycielkę  Monikę Pawłowską.  O godzinie 08.45 rozpoczęły się pokazy pierwszej pomocy przedmedycznego , prowadzone przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Strażacy zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, techniki reanimacji oddechowo-krążeniowej oraz zasad zachowania się na miejscu wypadku. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu reanimacji dorosłych, dzieci i niemowląt, przestrzegania zasad bezpieczenstwa na miejscu wypadku, prawidłowego powiadamiania o niebezpiecznym zdarzeniu. Wszyscy uczniowie mieli możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy w praktyce, m.in.  wykonania sztucznego oddychania i masażu serca na fantomie. W pokazach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas pierwszych ZSZ nr1 w Dęblinie