Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Szansa dla każdego ucznia klasy III i IV !!!!!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów wszystkich klas III i IV  do udziału w teoretycznym i praktycznym pokazie obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

Program realizowany będzie we współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych na mocy zawartego porozumienia o współpracy. Będzie trwał 3 dni.

Program szkolenia obejmie m.in.: ogólne informacje nt. bezzałogowych statków powietrznych, możliwości zdobycia certyfikatu, praktyczny udział w lotach na symulatorze bezzałogowych statków powietrznych, pokaz umiejętności instruktorów, samodzielne pilotowanie bezzałogowego statku powietrznego. Każdy uczeń będzie wykonywał zadania pod opieką indywidualnego instruktora.

Wszystkich chętnych zapraszam do udziału. Zapisy w  sekretariacie szkoły w dniach 15-16 stycznia 2018 r.