Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Akcja Sprzątanie Świata

Tegoroczna Akcja Sprzątanie Świata (15-17 września) odbywała się pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”. Jej organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na surowcowy potencjał śmieci, zainspirować i zaktywizować Polaków do działania na rzecz środowiska oraz promować obowiązujący od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazać także korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Tradycyjnie do sprzątania włączyła się także nasza szkoła. 15 września 2017 uczniowie klasy 1 tl i 1 ti pod opieką Pani Magdaleny Wojdat i Agaty Aleksiewicz oraz Pana Marka Kupca wyruszyli, by posprzątać bliższą i dalszą okolicę szkoły: teren wzdłuż ulicy Tysiąclecia, oraz drogi w kierunku miejscowości Stawy. Uczniowie uzbrojeni w rękawiczki i worki z zapałem zabrali się do pracy. Uporządkowali teren zbierając papierki, puszki, plastikowe i szklane butelki oraz inne śmieci.

 

 

Autor: M.T.