Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Regulaminy

Regulamin wycieczek szkolnych: pobierz

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: pobierz

Załączniki do regulaminu ZFŚS: pobierz

Tabela: pobierz

Regulamin monitoringu wizyjnego: pobierz