Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Dokumenty ogólne

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania: pobierz

Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa: pobierz

Koncepcja pracy szkoły: pobierz

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia: pobierz

Procedury  nagradzania za bardzo dobrą frekwencję: pobierz

Program poprawy frekwencji: pobierz

Szkolny program wychowawczo  - profilaktyczny: pobierz

Co rodzic powienien wiedzieć w nowym roku szkolnym - broszura MEN: pobierz

Procedury ewakuacyjne: nauczyciel; uczeń;

Procedury udzielania pomocy PP: pobierz

Regulamin monitoringu wizyjnego: pobierz