Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Kiermasz używanych podręczników 2022/2023

REGULAMIN KIERMASZU UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

W roku szkolnym 2022/2023

 1. Organizatorem SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie.
 2. Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręcznikówprzez uczniów i absolwentów naszej szkoły.
 3. Używany podręcznik może sprzedać na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły, absolwent lub jego rodzice (opiekunowie).
 4. Do sprzedaży przyjmowane są wyłącznie podręczniki obowiązujące w naszej szkole
  w danym roku szkolnym.
 5. Każdy uczeń przed sprzedażą i zakupem podręczników jest zobowiązany do zapoznania się ze szkolnym zestawem podręczników obowiązujących w kolejnym roku szkolnym.
 6. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży przyjmowane będą od 7 do 16 września 2022r.
  w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki. Po tym terminie książki nie będą już przyjmowane.
 7.  W każdym podręczniku przeznaczonym do sprzedaży należy wpisać ołówkiem następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz cenę książki.
 8. Dodatkowo na osobnej kartce (do pobrania w bibliotece) należy wpisać listę podręczników przeznaczonych do sprzedaży wraz z cenami i potwierdzić podpisem. (załącznik 1)
 9. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan książki. Zbyt wysoka cena może spowodować, że książka nie znajdzie nabywcy. Jeżeli książka będzie wyceniona zbyt drogo lub w cenie nowej książki nauczyciele bibliotekarze zastrzegają sobie prawo do odmowy sprzedania książki po cenie rynkowej.
 10. Odbiór pieniędzy i podręczników, które nie zostały sprzedane tylko
  do dnia 7 października 2022r.
  Po tym terminie przechodzą one na własność biblioteki szkolnej.
 11. Jeżeli książki nie znajdą nabywcy na kiermaszu, właściciel może przekazać je do biblioteki szkolnej. Z nowym rokiem szkolnym zostaną one przekazane lub wypożyczane uczniom.
 12. Biblioteka zastrzega się prawo nieprzyjęcia na kiermasz zbyt zniszczonego podręcznika.
 13. Wszelkie informacje na temat kiermaszu udzielane są w bibliotece szkolnej.