Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Procedury

Procedury postępowania w razie pojawienia się zagrożeń:

1. Czyny: pobierz

2. Agresja: pobierz

3. Substancje: pobierz

4. Terroryzm: pobierz

5. Ewakuacja: pobierz

6. Skażenia: pobierz

7. Statutowe: pobierz

8. Inne: pobierz