Regulaminy i dokumenty

Regulamin uczestnicywa w projekcie wraz z załącznikami:

 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - ZSZ 1 DĘBLIN TM uczeń
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - ZSZ NR 1 DĘBLIN nauczyciele
 4. Załącznik nr 1 do Regulaminu - ZSZ NR 1 DĘBLIN TI uczeń
 5. Załącznik nr 2a - Ankieta motywacji do udziału w projekcie - uczniowie
 6. Załącznik nr 2b - Ankieta badająca motywację do udziału w projekcie - nauczyciele
 7. Załącznik nr 3a do Regulaminu - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - uczniowie
 8. Załącznik nr 3b do Regulaminu - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - nauczyciele
 9. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Stażach i Praktykach Zawodowych:

 1. Załącznik 1 do Regulaminu - Formularz zgloszenia na staż zawodowy-praktyke zawodowa
 2. Załącznik 2 do Regulaminu - Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium
 3. Załącznik 3 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium stażowego
 4. Zalącznik nr 5 do Regulaminu -REGULAMIN uczestnictwa i udziału w stażu i praktykach

 

UMOWA o realizację stażu -praktyk:

 1. Załącznik na 1 do umowy -Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 2. Załącznik nr 2 do umowy - Indywidualny program stażu-praktyk
 3. Załącznik nr 3 do umowy - Dziennik stażu-praktyk
 4. Załacznik nr 4 do Regulaminu - Umowa o realizację  stazy praktyk zawodowych
 5. Załącznik nr 4 do Umowy - Lista obecności
 6. Załącznik nr 5 do Umowy - Ocena
 7. Załącznik nr 6 do Umowy - Zaświadczenie o odbyciu stażu-praktyki

Zarządzenie:

 1. Zarządzenie - zwrot kosztów dojazdu