Pomoc psychologiczna i terapeutyczna

 Szanowni Państwo.

Z wielką przyjemnością i radością informuję Państwa, że nasza  szkoła podpisała umowę o współpracy z SPZOZ w Dęblinie na świadczenia pomocowe dla naszych uczniów z zakresu opieki psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej świadczonej przez zespół psychologów, psychoterapeutów i terapeuty środowiskowego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Dęblinie uruchomił  Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w  którym z profesjonalnej pomocy  zarówno w formie indywidualnej jak również grupowej mogą korzystać uczniowie do 21r.ż., doświadczający kryzysów psychicznych.

Dzieci i młodzież, ich rodzice oraz opiekunowie mogą otrzymać w Ośrodku pomoc z zakresu leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego, m. In. Depresji młodzieńczej, zaburzeń rozwojowych, lękowych i adaptacyjnych, a także rozwiązywania trudności szkolnych, wychowawczych i okresu dojrzewania, kontrolowania emocji oraz radzenia sobie z nieśmiałością, doskonalenia kompetencji komunikacyjnych. 

Ośrodek zaprasza także, gdy:

  • Dziecko/ nastolatek wyraża potrzebę wizyty, nie podając przyczyny.
  • Dziecko/ nastolatek podejmuje zachowania ryzykowne dla siebie i innych.
  • Zachowanie dziecka/nastolatka niepokoi i zastanawia, czy jest zgodne z normą rozwojową.
  • Potrzeba nauczyć dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach lub nietypowych okolicznościach.
  • Rodzice chcą dowiedzieć się, jak budować z dzieckiem/ nastolatkiem trwałą i bezpieczną relację,
  • Dorośli chcą nauczyć się jak rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem o trudnych sprawach: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, zmiany w życiu itp.
  • Dorośli chcą  dowiedzieć się jak poznać mocne strony dziecka / nastolatka i obszary, nad którymi warto popracować.

W celu uzyskania porady, terapii, objęcia bezpośrednią pomocą psychologiczną dziecka/ nastolatka należy:

  • zgłosić uczniów z problemami do pedagoga szkolnego p. Iwony Zugaj tel. 881-544-251;
  • poinformować rodziców/ opiekunów niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia o konieczności wyrażenia zgody na możliwą terapię,
  • bezpośrednio zarejestrować się w SPZOZ pod numerem 81-883-06-08.

 

pedagog szkolny.