Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Spotkanie z Policjantem

4 maja 2022r. wychowankowie naszego internatu uczestniczyli w spotkaniu ze starszym aspirantem Markiem Konopka – dzielnicowym Komisariatu Policji w Dęblinie.

Tematem przewodnim spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Prowadzący pogadankę omówił sytuacje dotyczące palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych i wynikających z nich konsekwencji dla nieletnich. Poinstruował młodzież, jaką postawę należy przyjąć w przypadku, gdy ktoś próbuje nakłonić nas do czynu zabronionego przez prawo. Kolejnym zagadnieniem, które poruszył zaproszony gość były zasady z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podał liczne przykłady niewłaściwego zachowania się w czasie jazdy na rowerze, na przejściu dla pieszych, a także zaakcentował ważną rolę kamizelki i innych znaków odblaskowych. Kwestią, która również zainteresowała wychowanków internatu była cyberprzemoc. Internet jest wielkim dobrodziejstwem naszych czasów, ale nieumiejętne korzystanie z niego może stać się źródłem ludzkiej krzywdy
i cierpienia. Pan Konopka na konkretnych przykładach wyczerpująco omówił skutki, jakie może nieść ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z internetu.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. Po spotkaniu wychowankowie w grupkach długo rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję,
pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

.

Czytaj więcej o: