Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Tolerancja – co dla mnie znaczy

W czasie wolnym od zajęć pomiędzy różnymi zajęciami znaleźliśmy czas na porozmawianie o tolerancji. Zajęcia umożliwiły  uczestnikom zapoznanie się z tym zjawiskiem czy odróżnienie tolerancji od akceptacji. 

Ćwiczenia minęły nam w przyjaznej atmosferze.

 

 

Autor: K.P.