Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Koło Miłośników Historii

W ramach Koła Miłośników Historii uczniowie ZSZ nr 1 w Dęblinie we wrześniu i w październiku brali udział w 3 wieczorach filmowych- debaty historyczne. Te kilkugodzinne spotkania odbywały się w czwartkowe popołudnia. 

Celem spotkań było przekazanie jego uczestnikom umiejętności prowadzenia debaty, w której tworzeniu logicznej argumentacji towarzyszy otwartość na racje drugiej strony oraz szacunek dla dyskutanta i jego odmiennych poglądów. Wzięli w nich udział uczniowie z Polski, Ukrainy i Białorusi z klas o profilu-technik mechanik, technik informatyk, technik mechanik lotniczy, technik elektryk.

Wśród obejrzanych i omówionych filmów znalazły się - ,, Bitwa Warszawska ‘’, ,,Miasto 44 ’’, ,,Dywizjon 303’’.

Inspiratorem spotkań była Urszula Pacholska - opiekun koła historycznego.

Już wkrótce maraton filmowy. Serdecznie zapraszamy.

 

fot. Urszula Pacholska

Autor: Urszula Pacholska