Projekt „Europejskie umiejętności zawodowy start” z wysoką lokatą na liście rankingowej !!!!!

erasmusKolejny sukces naszej szkoły.  Projekt „Europejskie umiejętności  zawodowy start” z wysoką lokatą na liście rankingowej !!!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy i potrzeb edukacyjnych uczniów, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie po raz kolejny złożył wniosek w ramach programu ERASMUS+  „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”  Europejskie umiejętności - zawodowy start.  Miło nam poinformować, że wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w programie.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy i związany jest z wyjazdami na dwutygodniowe staże zagraniczne do Hiszpanii. W projekcie będzie uczestniczyć łącznie 64 uczniów z technikum mechanik lotniczy oraz 8 nauczycieli. Ci ostatni sprawują opiekę nad młodzieżą i jej bezpieczeństwem, nadzorują przebieg staży, udzielają pomocy merytorycznej. Stażyści mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport i bogaty program kulturalny. Otrzymują też wysokie kieszonkowe. Pierwsza grupa uczniów wyjedzie już w listopadzie. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.